قراردادها

سال 1401

ردیفموضوعکارفرما
1 PARTS FOR DIESEL INJECTION”yanmar” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2 CORROSION MONITORING SYS”caproco” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
3 SPAER PART COPELAND شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
4 ELECTRICAL EQUIPMENT”BROYCE
CONTROL'”
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
5 GOVERNOR”MTU” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
6 CENTRIFUGAl BOIL OFF COMPRESSOR'”BORSIG” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
8 P/F:ON-OFF VALVE”NORGREN” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
9 GAS TURBIN “SIEMENS” شرکت عملیات انتقال گاز ایران
10 INSTTRUMENT SYSTEM “DANFOSS” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
11 COMPUTER GENREATED:ROTAMETER“KROHNE“ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
12 MECHANICAL HVAC PACKAGE”YORK”
“DANFOSS”
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
13 CONTACTOR”ABB” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
14 BEARIN MOTOR SIDE” COPELAND” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
15 “البرز”کابل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
16 P/F RECIPROCATING
COMPRESSOR “”NUOVO PIGNONE””
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
17 HYDROCOM”HOERBIGER” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
18 P/F: VIBROCONTROL”B & K” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
19 COMPRESSOR”BITZER” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
20 bearing”caterpillar” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
21 MOTOR 400V”ZIEHL ABBEG” شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1400

ردیفموضوعکارفرما
1 INSTRUMENT CONTROL SYS.”ZORYA شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2 EXPANSION VALVE ALCO شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
3 RELAY A FISHER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
4 OIL SEP ELEMENT ATLAS COPCO شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
5 ABB ELECTRIC شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
6 CORROSION MONITORING CAPROCO شرکت عملیات انتقال گاز ایران
7 P/F:COOPERHEAT HEATER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
8 RELAY ABB شرکت عملیات انتقال گاز ایران
9 P/F GAS TURBINE ZORYA شرکت عملیات انتقال گاز ایران
10 P/F CIAT AIR HANDLING UNIT شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
11 COMPRESSOR COPELAND شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
12 BEARING COPELAND شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
13 PSV SARASIN شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
14 SSS CLACH SIEMENS شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
15 DIGITAL VALVE CONTROLLER FISHER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
16 PARTS FOR REDUCTION GEAR BOX BUSH شرکت عملیات انتقال گاز ایران
17 RELAYS”AREVA/SCHNEIDER
COMPANY”
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
18 ReLAY SORCOM شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
19 ELECTRICAL EQUIPMENT BARTEC شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
20 COUPLING FLENDER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
21 ABB ELECTRIC(COMPUTER) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
22 VIBRATION ISOLATOR CASTLE شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
23 VARIABLE BOARD ABB شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
24 P/F: ACTUATOR FOR FUEL GAS
“VLV.”PHONIEX
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
25 PARTS FOR AIR HANDLING
UNIT”CIAT”
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
26 P/F BORYOCE CONTROL شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
27 P/F YOKOGAWA TRANSMITTER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
28 FLASH RED BEACON MEDC شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
29 ژنراتور گاز سوز GREEN POWER شرکت مجتمع گاز گیلان
30 P/F:CORROSION MONITORING SYS CAPROCO شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
31 LINK MODULE ABB شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
32 HYYDRULIC NUT COUPLING BORSIG شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
33 TRANSFORMATOR MAG & EMA شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
34 block bearing DODGE شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1399

ردیفموضوعکارفرما
1 FIRE AND GAS DETECTION MINIMAX شرکت عملیات انتقال گاز ایران
2 THERMAL BENCHMARK شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
3 AIR COMPRESSOR ATLASCOPCO شرکت پالایش گاز بید بلند
4 FIRE AND GAS DETECTION woodward شرکت عملیات انتقال گاز ایران
5 THERMOWELL
WITH THERMOCOUPLE ABB
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
6 CORROSION MONITORING caproco شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
7 P/F COMPRESSOR NUOVO-PIGNONE شرکت عملیات انتقال گاز ایران
8 P/F GEARBOX felender شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
9 THERMOMETER TESTO شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
10 TRANSMITTER ROSEMOUNT شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
11 FAN FILTER RITTAL شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
12 gas detector cosmos شرکت پالایش نفت تهران
13 P/F AIR COMPRESSOR LENHARD & WAGNER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
14 FLUSH DISC COUPON CAPROCO بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
15 GUIDED WAWE RADAR VEGA شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
16 CONTACTOR ABB شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1398

ردیفموضوعکارفرما
1 control valve
HEINZMANN
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2 NOZZLE
LECHER
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
3 SEPARATOR ELEMENT
INGERSOLL
RAND
شرکت نفت فلات قاره ایران
5 ژنراتور گازی
GREEN POWER
گاز استان گیلان
6 DIESEL GENERATOR
PERKINS
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
7 TWO WAY MANIFOLD VALVE
VEELOK
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
8 WELDING ROD
ESAB
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
9 P/F ELECTRICAL EQUIPMENT
AEG/GE
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
10 WRENCH
HIFORCE
شرکت عملیات انتقال گاز ایران
11 P/F AGITATEUR MIXER
DOSAPRO
MILTON ROY
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
12 RELAY
OMRON
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
13 COUPLING POLYNORM
KTR
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1397

ردیفموضوعکارفرما
1 HYDRAULIC FILTER ELEMENT MP FILTER مجتمع گاز پارس جنوبی
2 BATTERY CHARGER CEG مجتمع گاز پارس جنوبی
3 THERMOCOUPLE AND RTD PARTS NUOVO PIGNONE مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1396

ردیفموضوعکارفرما
1 PARTS FOR FLOW COMPUTER EMERSON شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون
2 CPU SIEMENS شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
3 VIBRATION & POSITION METERS BENTLY NEVADA شرکت پالایش نفت بندرعباس
4 PARTS FOR GAS TURBINE SOLAR شرکت نفت فلات قاره ایران
5 VACUM PUMP GRAHAM شرکت نفت فلات قاره ایران
6 CORROSION MAPPING RMS شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
7 CORROSION MONITORING CAPROCO شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
8 TRANSFORMER “FRANCE TRANSFO شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1395

ردیفموضوعکارفرما
1 COMPRESSOR BROOM WADE شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
2 PUMP ZIEGLER شرکت پالایش نفت تهران
3 PARTS FOR “DEUTZ”MARIN
DIESEL ENGINE
شرکت پالایش نفت کرمانشاه
4 P/F GAS TURBINE SOLAR شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
5 MONITORING SYSBENTLY NEVADA شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
6 RELAY GE/AEG شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
7 P/F PUMP LEISTRITZ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
8 CONTROL VALVE FISHER شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
9 P/F GAS TURBINE SIEMENS شرکت نفت فلات قاره ایران
10 P/F GAS TURBINE SOLAR شرکت نفت فلات قاره ایران
11 ELECTOMOTOR BROOK شرکت نفت فلات قاره ایران