درباره ما

شرکت نیکو ستاره قشم افتخار دارد با تکیه بر توانمندی‌های بازرگانی در خارج از کشور، خدمات بسیار ارزنده‌ای را در زمینه تامین کالا از شرکت‌های مطرح اروپایی، آمریکایی و در عرصه‌های مختلف صنایع برق، نفت، گاز و پتروشیمی کشور ارائه نماید. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮان ﺧﻮد در بخش‌های ﻓﻨﻰ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﻗﺪم‌های ﺑﺰرﮔﻰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﻧﻔﺖ، گاز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻋﻤﺪه فعالیت‌های این ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎیی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻰ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻰ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺗﻮاﻧﻤندی‌های ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ در ﻟﯿﺴﺖ بلند وزارت نفـت (EP) با کـد 33775 ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در طی سال‌های فعالیت این شرکت قراردادهـایی با شرکت‌هـای زیر منعقـد گردیده است.

شرکت نیکو ستاره قشم با بهره‌مندی از کارشناسان متعهد، متخصص و با تجربه، آماده همکاری و ارائه خدمات در زمینه طراحی و تأمین کالا و تجهیزات از جمله انواع پمپ، گیربکس، الکترموتور، هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق، پایپینگ، برق و اتوماسیون صنعتی، ژنراتور و کمپرسور، فیلتر، مواد شیمیایی و غیره از کمپانی‌ها و سازندگان امریکایی و اروپایی می‌باشد. همچنین این شرکت با در اختیار داشتن تیم‌های مجرب و متخصص در زمینه‌ اسمبلینگ قطعات نیمه كامل (SKD)،مونتاژ قطعات كاملا منفصل (CKD) و ساخت تجهیزات صنعتی گام نهاده است تا بتواند نقش مثبتی در مسیر توسعه و خودکفائی کشور ایفا کند.