نمایشگاه صنعت نفت ایران؛ بزرگترین رویداد نفتی خاورمیانه

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی
19 الی 22 اردیبهشت 1403
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.